26/11/19  Tin của trường  78
 Nhằm giáo dục cho các em học sinh ý thức, hành vi và tạo môi trường cho các em trãi nghiệm. Trường TH Lê Văn Tám triển khai Hội thi Trang trí lớp học.
 25/04/16  Tin của trường  331
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Lê Văn Tám.
Tiêu điểm